ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

พระรอด วัดพระสิงห์ ก้นปั้มตราวัดสุทัศน์ ปี 2496


พลังศรัทธา
0966644953
@phlangsraththa
PhlangSraththa24

พระรอด วัดพระสิงห์ ก้นปั้มตราวัดสุทัศน์ ปี 2496
60,000 บ.

พระรอด วัดพระสิงห์ ก้นปั้มตราวัดสุทัศน์ ปี 2496

(องค์นี้มีคราบน้ำมนต์ ก้นปั้มสุทัศน์  มีบัตรรับรองพระแท้จากบริษัทพระเมืองเหนือ)

พระรอดวัดพระสิงห์ ปั้มหมึก ของวัดสุทัศน์  หากยากมากๆ เป็นที่เสาะหาของนักสะสมพระรอดวัดพระสิงห์ 

โดยพระชุดนี้ ยังถูกนำไปเข้าพิธีปลุกเสกที่วัดสุทัศน์โดยทำพิธีปลุกเสกโดยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ และคณะสงฆ์ ปีละ 2 วาระทุกปี  
จนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์มรณภาพ ประมาณปี 2507  จึงหยุดพิธีปลุกเสก  จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่าพระรอดวัดสุทัศน์  

โดยเอกลักษณ์คือมีการปั้มด้วยหมึกสีม่วงใต้ฐานพระทุกองค์      ทำให้พระรอดวัดสุทัศน์ไม่ค่อยพบในสนามพระมากนัก  พระชุดนี้ มีจำนวนน้อยมาก 
 ไม่ค่อยออกมาหมุนเวียนในตลาด  ราคาเช่าหาจะสูงกว่าพระรอดวัดพระสิงห์ทั่วไป จัดอยู่ในกลุ่ม ก้นพิเศษ พวกก้นจาร ต่าง ๆของเกจิอาจารย์แต่ละท่าน
........................................
ประวัติการสร้าง พระรอด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๙๖ ในการสร้างพุทธสถานเชียงใหม่ ซึ่งได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณวัดอุปคุต เชิงสพานเนาวรัตน์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๖ เวลา ๑๑.๔๕น. ตรง และในเดือนเดี่ยวกันนั้นเอง ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปี มะเส็ง จัตวาศก จุลศักราช ๑๓๑๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๖ เริ่ม พิธี ๙.๒๑ น. ๔๑ วินาที และเริ่มจุดเทียนไชย เวลา ๑๙.๒๙ น. พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ประธานกรรมการจัดสร้างพระรอด พร้อม ด้วยคณะกรรมการพุทธสถานก็ได้รวมกันประกอบพิธีมหามงคลสร้างพระรอด ๘๔,๐๐๐ องค์ เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธสถานแห่งนี้ 

พระรอดรุ่นเก่าสมัยโบราณหรือที่สร้างก่อนพระรอดรุ่นนี้ ได้เนื้อดินมาจากแห่งหนตำบลใดที่เป็นปัญหาแรกที่ต้องคิดเพราะการสร้างพระรอดนั้นจะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาทางไสยศาสตร์ ข้าพเจ้าจึงได้ไปกราบเรียนหารือกับ พล.ร.ต. หลวงสุวิชาญแพทย์ รน. เจ้ากรมเเพทย์ทหารเรือในปัจจุบัน เพื่อได้ตรวจสอบทางทิพยญาณจักษุ ก็ได้รับทราบว่าพระรอดเกือบทุกรุ่นใช้ดินบริเวณทิศเหนือของวัดพระคงจังหวัดลำพูนแต่การที่จะไปขอดิน ณ บริเวณดังกล่าวแล้วจะต้องตั้งศาลเพียงตาอาราธนาขอจากพระพุทธรูปและเทวดาที่รักษา เมื่อขุดลงไปประมาณ ๓ ศอกก็จะพบดินที่ต้องการ 

ข้าพเจ้าจึงได้เรียนให้คณะกรรมการพุทธสถานรับทราบและดำเนินการจนได้ดินเพียงพอแก่ความต้องการ ซึ่งดินบริเวณนี้เมื่อได้นำมาสร้างพระรอดแล้ว เนื้อองค์ของพระรอดจะแข็งแกร่ง หาอะไรเปรียบมิได้ ดินทั้งหมดที่ได้มานี้ ข้าพเจ้าได้ให้อาจารย์ผู้ทรงคุณละลายดินด้วยน้ำพระพุทธมนต์พุทธาภิเศก น้ำมนต์พระคาถาแสน น้ำมนต์ ร้อยที่และกลั่นกรองด้วยผ้าขาวสะอาดเอาแต่ผงละเอียดอ่อนซึ่งมีลักษณะเหมือนแป้ง แล้วผสมด้วยผงพระธาตุ ผงพระเบิม ผงพระเลี่ยง ผงพระคง ผงพระรอด ผงพระสมเด็จพุฒาจารย์ ประกอบด้วยผงตรีนิสิงเห ผงปัทมัง ผงพุทธคุณ และผงอิทธิเจของคณาจารย์รุ่นเก่า เช่นหลวงพ่อวัดมะขามเฒ่า หลวงพ่อทองคำวัดหนามแตง และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ผสมเคล้ากันจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว จึงปั้นเป็นก้อนกลมขนาดผลส้ม ส่งดินนี้ไปให้อาจารย์ฉลองเมืองแก้วชึ่งท่านทั้งหลายจะทราบกิติศัพท์ว่าอาจารย์ผู้ที่เสกตะกรุดทองลอยน้ำ เสกข้าวสารเป็นกุ้ง เป็นผู้ทำพิธีใส่ธาตุที่กรุงเทพฯ เสร็จพิธีใส่ธาตุแล้ว นำไปจัดพิมพ์ที่จังหวัดลำพูนด้วยแม่พิมพ์ ๑๑ อันได้พระรอด ๑๑ สีพอดี เมื่อได้เวลาฤกษ์ พระมหาราชครูวามมุนี กับท่านพราหมณ์ พระครูศิวาจารย์ แห่งกรุงเทพฯ

พร้อมด้วยคณะเป็นประธานฝ่ายพราหมณ์มหาปัญจพิธีพร้อมด้วยโอมอ่านศิวะเวทย์ อัญเชิญท้าวเทพยะดา ทั้งหลาย ท่านฤาษีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ฤาษีเทว หรือ ฤาษีวาสุเทพ ซึ่งสิงสถิตย์อยู่อุฉุจบรรพตริมแม่น้ำโรหินี (น้ำแม่ขาน) ฤาษี สุขทันตะเขาสามยอดเมืองละโว้ ฤาษีอนุสิษฎ์สถิตย์อยู่หะสิกะวัลลีนคร (ศรีสัชนาลัย) ฤาษีพุทธะชลิต ซึ่งสถิตอยู่ดอยขุหะระบรรพต แม่น้ำสารนัทที (ดอยมา) ฤาษีสุพรหมสถิตอยู่ ณ ดอยงามใกล้แม่น้ำวัง และฤาษีนารอด ซึ่งเป็นองค์ปฐมแรกในการสร้างพระรอดกับอัญเชิญวิญญาณพระนางจามเทวี กษัตริย์ทุกพระองค์ในกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและกรุงลานนาไทย และกรุงรัตนโกสินทร์ เวลา ๑๙.๒๙ ประกอบพิธีจุดเทียนไชย พระมหาราชครูวามมุนี อ่านโองการชุมนุมเทวดาและสรรเสริญพระรัตนยาธิคุณ เสร็จแล้ว พราหมณ์เป่าสังข์แกว่งปัณเฑาะว์ ครั้นแล้วพระครูวามมุนี อาราธนาพระปริต พระธรรมราชานุวัตร กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษสวดพระปริต พระสูตรต่างๆ จบแล้วพระคณาจารย์ทั้งหมดนั่งปรกบริกรรมปลุกเศกตลอดคืน 

พิธีนี้ พล.ร.ต. หลวงสุวิชาแพทย์ รน. ได้มาร่วมในพิธีตลอดเวลา ปรากฏว่าผู้ใดได้พระรอดรุ่นนี้ไปบูชา จะมีโชคชัย ปลอดภัย สวัสดิมงคล และเป็นมหานิยม มหาอำนาจ คงกะพันชาตรี โภคทรัพย์ ซึ่งจะหามิได้ต่อไปอีกแล้ว 

เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ของพระรอดรุ่นนี้ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ได้อาราธนาพระราชาคณะตามอารามต่างๆ คือ 
1. เจ้าคุณศรีสมโพธิ์ วัดสุทัศน์ 
2. เจ้าคุณสีหสุวรรณวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง 
3. เจ้าคุณเมธีสมุทเขตต์ วัดเจริญสุขาราม ราชบุรี 
4. เจ้าคุณภาวนาภิราม วัดระฆัง 
5. เจ้าคุณภาวนาโกศลเถระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 
6. พระครู ทักษิณานุกิจ (หลวงพ่อเงิน) 
7. พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น จังหวัดตาก 
8. พระครูสุนทรสังฆกิจ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
9. พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์ 
10.พระครูวิสุทธิรังษี วัดใต้ กาญจนบุรี 
11.พระครูโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี อ.ภาษีเจริญ ธนบุรี 
12.พระครูพักตร์ วัดบึงทองหลาง 
13.พระครูมหาศรีสุนทร วัดหลวงสุวรรณาราม ลพบุรี 
14.พระครูใบฎีกาประหยัด วัดสุทัศน์ 
15.พระครูสังข์ วัดสัมพันธวงศ์ 
16.พระอาจารย์จัน วัดคลองระนงค์ นครสวรรค์ 
17.พระอาจารย์โพธิ์ วัดราชโยธา อ. มินบุรี 
18.พระอาจารย์ พี วัดสวนพลู 
19.พระธรรมธรหลาย จ.ชลบุรี 
20.พระปลัดตังกวย วัดประดู่ฉิมพลี ภาษีเจริญ ธนบุรี 
21.ท่านอาจารย์ยัง วัดบางจาก นนทบุรี 
22.ท่านอาจารย์ทบ อ.กิ่งชนแดน จ.เพ็ชรบูรณ์ 
23.ท่านอาจารย์สำอาง วัดเขาดิน จ.กาญจนบุรี 
24.อาจารย์แฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี 
25.หลวงพ่อนอ ท่าเรือ จ.อยุธยา 
26.หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.นครสวรรค์ 
27.หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ 
28.หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

มาร่วมในพิธีสวดปริตและบริกรรมปลุกเศกด้วยยอดคาถาแห่งสูตรต่างๆ พร้อมด้วยกฤตยาคมเวทย์มนต์ศิวเวทย์พระวิษณุเวทย์ สวดชัยมงคลคาถาพุทธลักษณะและพุทธภิเศกตลอด ๓ วัน๓ คืน 

ในระหว่างที่พระคณาจารย์ต่างๆ นั่งปลุกเศกบริกรรมนี้มีนิมิตรต่างๆ อันเป็นมงคลยิ่งดังที่จะขอกล่าวต่อไปนี้ บริเวณพระที่ ที่ตั้งโต๊ะสังเวย วิญญาณของพระนางจามเทวี อดีตกษัตริย์ทุกพระองค์แห่งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงลานนาไทย ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระสิงห์ ได้มีหมู่ผีเสื้อบินมาวนเวียนอยู่เหนือเครื่องสังเวย อย่างมากหลายเป็นมหัศจรรย์ ได้เรียนถาม พล.ร.ต. หลวงสุวิชาญเเพทย์ ได้ รับตอบว่าวิญญาณอดีตกษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนลูกหลานเหลน ได้มาชุมนุมรับเครื่องสังเวยพร้อมเพรียงกัน ทุกพระองค์ทรงชื่นชมยินดีที่ได้มีการสร้างพระรอดรุ่นนี้ พล.ต. เจ้าราชบุตร อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถึงกับปลื้มปีติน้ำตาไหลเมื่ออ่านโองการถึงพระนามของกษัตริย์แห่งกรุงลานนาไทย ทุกพระองค์ และโดยเฉพาะเจ้าแก้วนวรัตน์ ซึ่งเป็นพระราชบิดาของท่าน 

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระธรรมธรหลาย ได้นิมิตร เห็นขณะที่นั่งปรกบริกรรม ว่ามีพระแก้วขาวปรากฎ มีผู้หญิงแต่งตัว โบราณเป็นผู้รักษา มีพระอาจารย์แก่ๆ ๒ องค์มาด้วย 

เวลา ๒๑.๕๐ น. ได้เรียนถาม พล.ร.ต. หลวงสุวิชาแพทย์ ว่าตามที่อัญเชิญดวงวิญญาณต่าง ๆ ให้มาประทับเป็น ประธานในพิธีนั้นมาทุกพระองค์หรือไม่ ก็ได้รับตอบว่าทุกพระองค์รวมทั้งฤาษีที่สำเร็จ-มาหมด (ขอที่บดยา ๑ ที่ด้วย) 

เวลา ๒๒.๐๐ น. หลวงพ่อสำเนียง นิมิตรเห็นมีพระพุทธรูปทองคำลอยอยู่ในวงสายสิน ๕ องค์ และมีรัศมีพุ่งเป็นรังษี และมีเทพบุตร เทพธิดา อยู่รอบ ๆ ถือดอกไม้ธูปเทียนบูชา 

เวลา ๒๒.๒๕ น. อาจารย์สำอางค์ วัดเขาดิน นิมิตรเห็นว่าพระรอดรุ่นนี้ชนะทุกทาง 

เวลา ๒๒.๔๐ น. พระครูวินัยสุนทร มีนิมิตรว่าพระรอดรุ่นนี้มีคงกะพันชาตรี และเป็นมหานิยม 

เวลา ๒๓.๐๗ น. พระอาจารย์จัน วัดคลองระนง ว่าพระรอดรุ่นนี้มีเมตตาและปลอดภัยดี 

เวลา ๒๓.๒๕ น. หลวงพ่อเผือก มีนิมิตรว่าพระรอดรุ่นนี้ใช้ได้ ๑๐๘ 

เวลา ๒๓.๔๓ น. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร เจ้าคณะตำบลวัดพระสิงห์ มีนิมิตรว่าเมตตาดีอยู่ยงคงกะพัน 

เวลา ๒๔.๓๐ น. เจ้าคุณภาวนาภิรามเถร วัดระฆัง มีนิมิตรว่า เห็นเทวดาลงมามีรูปร่างใหญ่สูงเท่าพระวิหาร เป็นสีขาว 

เวลา ๒๔.๓๗ น. พระอาจารย์พี วัดสวนพลู มีนิมิตรว่าพระรอดรุ่นนี้ดีมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้ามาก 

เวลา ๒๔.๕๐ น. เจ้าคุณวิสุทธิรังษี มีนิมิตรว่ามีช้างใหญ่เดินผ่านเข้ามาและมิได้ทำอะไรเพราะเกรงกลัวความศักดิ์ สิทธิ์ของพระรอด 

เวลา ๐๑.๒๐ น. พระครูมหาศรีสุนทร มีนิมิตรว่าพระรอดรุ่นนี้ดีมาก มีพระพุทธรูปมานั่งในพิธี 

เวลา ๐๑.๔๕ น. หลวงพ่อแฉ่ง มีนิมิตรว่า ดีมีแสงว่าฉายมาปกคลุมพระรอดอยู่ตลอดเวลา 

เวลา ๐๒.๔๕ น. เจ้าคุณเมธีสุนทรเขตต์ มีนิมิตรว่าเห็นแสงสว่างกระจายอยู่เต็มบริเวณพิธีนี้ตลอดเวลา 

เวลา ๐๓.๐๐ น. พระครูพักตร์ มีนิมิตรว่า พระรอดรุ่นนี้อยู่ยงคงกะพันดีมาก 

เวลา ๐๓.๔๕ น. พระครูสมุทรสังฆกิจ มีนิมิตรว่า มีสีขาว-เขียว สลับกัน ปรากฏที่บริเวณที่ตั้งพานพระรอด 

เวลา ๐๓.๕๕ น. พระอาจารย์ทบ มีนิมิตรว่า พระรอดรุ่นนี้ดีมาก มีคงกะพันชาตรี 

เวลา ๐๔.๓๐ น. พระอาจารย์โพธิ มีนิมิตรว่า พระรอดรุ่นนี้มีเมตตาคงกะพันชาตรี แคล้วคลาดมากอำนาจ 

เวลา ๐๔.๔๐ น. พระอาจารย์มิ่ง มีนิมิตรว่ามีรัศมีฉายแสงสว่างรุ่งเรืองดีเป็นประกาย 

เวลา ๒๑.๔๗ น. พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น มีนิมิตรว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้อาศัยอานุภาพของพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่ คุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุข 

เวลา ๒๓.๓๐ น. พระธรรมธรหลาย ชลบุรี มีนิมิตรว่า ดีมาก แก้เขี้ยวงาและอสรพิษทั้งหลายได้ 

เวลา ๒๓.๕๐ น. หลวงพ่อนอ วัดท่าเรื่อ มีนิมิตรว่า มียักษ์ มีพรหมสี่หน้ามายืนถือกระบองบริกรรมจนยักษ์และพรหม หายไป และมีพระภิกษุ ตลอดจนชายหญิงจำนวนมากมาเดินวนเวียน ถือดอกไม้ธูปเทียนบูชาตลอด เวลา นอกจากนี้ในขณะที่เริ่มบริกรรมปลุกเศกนั้นนาฬิกาประจำโบสถ์ซึ่งเดินถูกต้อง เวลาได้หยุดนิ่งไปทันที เป็นที่ปลาบปลื้มปีติยินดีแก่ผู้ที่ไปพบเห็นเป็นอย่างมาก หนึ่ง พระรอดรุ่นนี้ มีผู้ที่ได้รับไปบูชามากหลายผู้ที่รับไปมีนิมิตรดีต่าง ๆ และรอดพ้นจากอันตรายอย่างมหัศจรรย์ก็มีมาก เหลือที่ข้าพเจ้าจะพรรณนามาในที่นี้ ทั้งนี้มิได้รวมถึงพลานิสงส์ที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างพุทธสถานครั้งนี้ด้วย


จะเห็นได้ว่าคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีปลุกเสกพระรอดวัดพระสิงห์นี้ล้วนมีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องทั้งนั้นครับ ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเชี่ยวชาญพระเวทย์วิทยาคมต่างๆอาทิ

พระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ผู้อธิษฐานจิตพระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1ถึงรุ่น3 อันลือชื่ออ.สุวัฒน์ พบร่มเย็น ลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่โต๊ะเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่า "หลวงพ่อสดท่านดีจริง เก่งจริง ตอนท่านแจกพระของขวัญคนเข้าแถวยาวออกมาถึงหน้าบ้านนี่ (ตลาดพลู)” หลวงพ่อสดนี้ท่านๆไม่ค่อยออกมาปลุกเสกนอกวัดแต่ที่วัดพระสิงห์นี้ท่านก็ออกมาปลุกเสกให้

พระเทพสิทธินายก หรือหลวงปู่นาควัดระฆัง พระที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำยังนับถือว่าเป็นพระอรหันต์

หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ องค์หลวงพ่อเปลี่ยนท่านมีชื่อเสียงด้านคงกระพันครับดังจะเห็นได้จากนักเลงพระยุคเก่าให้คำจำกัดความว่า “อยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนือ อยากเป็นเสือต้องวัดใต้” นั่นหมายถึงว่าถ้าอยากได้วัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยมต้องไปหาหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ แต่หากอยากได้วัตถุมงคลประเภทคงกระพันต้องไปขอกับหลวงปู่เปลี่ยน
ที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้

หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ นี้ท่านเก่งทางเวทวิทยาคมมาก ถึงขนาดที่ว่าเคยปราบเสือสิงด้วยด้ามกลดมาแล้ว เป็นพระที่หลวงปู่โต๊ะให้ความนับถือมากอีกองค์หนึ่ง

หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ ผู้เคยอธิษฐานจิตปลุกเสกตระกรุดหนังหน้าผากเสือทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้ว

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หากจะกล่าวถึงองค์หลวงปู่โต๊ะแล้วที่จะเล่นเรื่องหลวงปู่โต๊ะ ได้สนุกที่สุดก็คือ อ.สุวัฒน์ (อ.เบิ้ม) ด้วยท่านเป็นศิษย์ที่หลวงปู่โต๊ะท่านสอนทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐาน และด้านกานปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้กับอ.เบิ้มตั้งแต่อ.เบิ้มยังหนุ่มๆ ความสนิทของหลวงปู่โต๊ะ กับท่านอ.เบิ้มนี้ถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งได้เกิดน้ำท่วมวัดประดู่ องค์หลวงปู่โต๊ะถึงกับขี่คอ

ท่านอ.เบิ้มกลับกุฏิมาแล้ว อ.เบิ้มนี้ท่านได้กล่าวถึงหลวงปู่โต๊ะว่า องค์หลวงปู่โต๊ะท่านถึงแล้วซึ่งวิมุตติสุข และวิมุตติธรรมท่านคอยแต่บอกกับลูกศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสที่มาเรียนวิชาปลุกเสกเครื่องรางของขลังกับท่านว่า

“วิชาเสกเครื่องรางของขลังนี้เป็นเพียงกลอุบายในการฝึกสมาธิของโบราณจารย์ อย่าไปยึดติด”

“ ถ้าอยากเสกของขลังจริงๆ แล้วเอาคาถาไปใช้อยู่สองตัว คือคำว่า “พุทโธ” ท่องบนให้จนขึ้น

ใจจะทำอะไรก็ให้ท่องไว้” ดังนั้นของที่หลวงปู่โต๊ะเสกทุกชิ้นจึงมีค่ามากสำหรับลูกศิษย์

หลวงพ่อทบ วัดชนแดน สำหรับองค์หลวงพ่อทบนี้ท่านมีชื่อด้านคงกระพันชาตรีถึงขนาดที่ว่าสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เคยมีประสบการณ์ด้านคงกระพันเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งซึ่งขัดขวางการปล้นรถของโจรในสมัยนั้น ลูกกระสุนของโจรไม่สามารถที่จะทำอันตรายชายคนดังกล่าวได้หลวงปู่และหลวงพ่อทั้งหลายเหล่านี้ก็มาปลุกเสกพระรอดพิธีวัดพระสิงห์นี้ด้วยความเต็มใจ พระรอดวัดพระสิงห์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้นิยมชมชอบ “พระรอด” มาช้านาน

ประสบการณ์ของพระรอดวัดพระสิงห์ ก็เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เช่นในคราวที่เกิดสงครามเวียดนาม ประเทศไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบกับอเมริกา ส.อ.ธาริน แสงศิริ ได้ถูกส่งตัวไปร่วมรบด้วย ( กองพันเสือดำ ) ซึ่ง ส.อ.ธาริน ได้เล่าว่า ได้รับพระรอดรุ่น 96 จากบิดา คล้องคอไปเพียงองค์เดียว เมื่อได้รับมอบหมายให้ออกลาดตระเวณ ขากลับขณะกำลังกลับเข้าข่าย ก็โดนระเบิด และ ถล่มยิงด้วยอาวุธหนักของเวียดกง ชนิดที่ว่าไม่ได้ตั้งตัว ส.อ.ธาริน บอกว่าขณะกำลังล้มตัวลงเพื่อยิงต่อสู้ ได้เห็นเพื่อนทหารร่วมกองลาะตระเวณโดนอาวุธของเวียดกง ล้มตายกันเกลื่อนกลาด มารู้ตัวอีกทีก็อยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้ว ร่างกายไม่มีบาดแผล แต่ปรากฏรอยช้ำเป็นจุดๆ ทั่วร่างกาย นี่ล่ะครับ ประสบการณ์ที่ฟังแล้วขนลุกจริงๆ นี่ถ้า สอ.ธารินไม่ได้บูชาพระรอด วัดพระสิงห์แล้ว ป่านนี้จะเป็นอย่างไรผมไม่อยากคาดเดา

ส, 28 ม.ค. 2566, 14:31
395 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.