ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

รูปหล่อครูบาศรีวิชัย เนื้อนวะ วัดป่าดาราภิรมย์ ปี 2539 รุ่นบัว 11 ดอก


พลังศรัทธา
0966644953
@phlangsraththa
PhlangSraththa24

รูปหล่อครูบาศรีวิชัย เนื้อนวะ วัดป่าดาราภิรมย์ ปี 2539 รุ่นบัว 11 ดอก
3,999 บ.

รูปหล่อครูบาศรีวิชัย เนื้อนวะ วัดป่าดาราภิรมย์ ปี 2539 รุ่นบัว 11 ดอก พิธี 700 ปี เชียงใหม่

เจตนาการสร้างดี พิธีดี วัดป่าดาราภิรมย์ จัดสร้างปี 2539 ผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดเจดีย์หลวง เมื่อวันที 10 และ 12 พฤษภาคม 2539 โดยมีคณาจารย์มากมายร่วมพีธี โดยเฉพาะในเขตเชียงใหม่ ลำพูน มีดังนี้
1. พระธรรมดิลก (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
2. หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร
3. พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ) วัดอรัญญบรรพต หนองคาย
4. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
5. พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย นครพนม
6. พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพ่อมี) วัดมารวิชัย อยุธยา
7. พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงพ่อทิม) วัดพระขาว อยุธยา
8. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา
9. พระครูกาญจโนปมคุณ (หลวงพ่อลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี
10. พระครูอรรถธรรมาทร (หลวงปู่เฮ็น สิริวังโส) วัดดอนทอง สระบุรี
11. พระครูนิมิตรนวกรรม (หลวงพ่อสมควร) วัดถือน้ำ นครสวรรค์
12. พระครูนิทัศน์ศาสนกิจ (หลวงปู่พิมพา) วัดหนองตางู นครสวรรค์
13. พระครูวิทิตพัชราจารย์ (หลวงพ่อประเทือง) วัดหนองย่างทอย เพชรบูรณ์
14. พระครูนิพพานการโสภณ (ครูบาสร้อย) วัดมงคลคีรีเขต ตาก
15. หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย พิจิตร
16. พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น) วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
17. พระครูการุญยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง) วัดสำราญนิวาส ลำปาง
18. พระญาณทีปาจารย์ (หลวงปู่ท่อน) วัดป่าศรีอภัยวัน เลย
19. พระครูอดิศัยคุณาธาร (หลวงปู่สีทน) วัดถ้ำผาปู่นิมิตร เลย
20. พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อุดรธานี
21. พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี) วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด
22. หลวงปู่หลิว ปุณณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม
23. พระครูรัตนาคม (ครูบาแก้วมา) วัดพระธาตุเสด็จ ลำปาง
24. พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม) วัดเมืองราม น่าน
25. พระครูวิจิตรนวการโกศล (ครูบาสมจิต) วัดสะแล่ง แพร่
26. พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์วิชัย) วัดถ้ำผาจม เชียงราย
27. พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงพ่อบัวเกตุ) วัดป่าริมธาราวาส แม่ฮ่องสอน
28. พระครูปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อไพบูลย์) วัดอนาลโย พะเยา
29. พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนา) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน
30. พระครูโสภณศีลขันธ์ (ครูบาทูน) วัดดอยน้อย ลำพูน
31. พระครูสุนันท์รัตนคุณ (ครูบาจันทร์แก้ว) วัดศรีบุญชู ลำพูน

ศ, 27 ม.ค. 2566, 12:57
401 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.