ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

พระราหูหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ กะลาราหู เ


พระราหูหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ กะลาราหู เ
ติดต่อร้าน

พระราหูหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ กะลาราหู เลียมพลาสติก เข้มขลัง หลวงพ่อพุฒท่านได้ศึกษาวิชาการสร้างราหูอมจันทร์ด้วยกะลาตาเดียวมาจากหลวงพ่อน้อย และอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง

··ปฎิปทาข้อปฎิบัติ·· หลวงพ่อพุฒเป็นพระที่เคร่งครัดในการปฎิบัติตามพระธรรมวินัย และวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูอาจารย์ มีความเป้นอยู่แบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถันเป็นกันเอง พูดจามึงกูตามเอกลักษร์ของท่าน สมถะ ใจดีมีเมตตาเป็นพระเถระที่พบได้ง่ายที่สุดไม่ต้องมีพิธีรีตองเป็นกันเองและอารมรืดีอยู่เสมอ กิจวัตรของหลวงพ่อคือไหว้พระสวดมนตืปฎิบัติวิปัสสนาทุกเช้าไม่เคยให้ขาดให้ความสำคัญในการปกครองพระภายในวัดให้รักใคร่สามัคคีและอยู่ในพระธรรมวินัย ท่านได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากครูอาจารยืช่วยอนุเคราะห์สาธุชนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะจนเป็นที่เคารพศรัทธากับสาธุชนทั้งหลาย ในช่วงปีพ.ศ.2535-2540 ท่านได้รับนิมนต์พิธีพุทธาภิเษกมาแล้วทั่วประเทศเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับรุปหนึ่งของเมืองไทย วัตถุมงคลของท่านที่สร้างมาแต่ละรุ่นล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณควรค่าแก่การบูชาเป็นสิริมงคล นอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิวัดกลางบางพระโดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเก็บดอกออกผลบำรุงบูรณะปฎิสังขรร์ถาวารวัตถุภายในวัดและอุปถัมภ์การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกุสามเณรวัดกลางบางพระ

☎️โทร 0810312139 ❇️ ID LINE jack0810312139

ส, 5 ธ.ค. 2563, 21:32
503 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.