ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

ขันตอนการขอออกบัตรการันตี

โดย : Admin      เมื่อ : เสาร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 22:44     อ่าน : 1214


ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท มีบริการตรวจสอบพระเครื่อง เครื่องรางล้านนา ออกบัตรรับรอง โดยมี ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการละ 500 บาท

# ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท ไม่สามารถตัดสินชี้ขาดพระเครื่ององค์นั้นๆที่ส่งมาขอออกบัตร ทางเว็ปล้านาาอมูเลทจะคืนค่าตรวจสอบให้เป็นจำนวน 500 บาท ( ในกรณีที่ไม่สามารถออกผล, ไม่สามารถตรวจสอบได้ ) 
ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกา ของเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท

การตรวจสอบพระและออกใบการันตีเมื่อทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลทได้รับพระแล้ว ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท จะดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องของท่าน ซึ่งจะทราบผลภายใน 7 วัน เมื่อพระมาถึงทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท หากพระแท้ ทางทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท จะดำเนินการออกใบบัตรรับรองการันตีให้ และนำผลขึ้นแจ้งในเมนูหลักบนหน้าเว็บไซต์ สามารถค้นหาใบการันตรีพระที่ออกบัตรรับรองได้ที่ เมนู "ค้นหาบัตรรับรองพระแท้" และจะแจ้งสถานะต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับเข้าตรวจสอบจนถึงส่งกลับ ที่หน้าเว็บไซต์เมื่อครบขั้นตอนจะรีบจัดส่งพระพร้อมบัตรรับรองการันตรีพระแท้กลับคืนเจ้าของพระทันที

ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลทมีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใด ๆ ที่ออกบัตรรับรองฯ ไปแล้ว ทางเราจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ซึ่งการเรียกตรวจสอบย้อนหลังนี้ จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯ นั้น เพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯ มาตรวจสอบเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ล้านนาอมูเลท ภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการ recall นี้ )
- หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลท ก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
- หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ , มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป , มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อน ๆ มา แต่จริง ๆ แล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ล้านนาอมูเลทฯ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯ บัตรนั้น เป็นการถาวรโดยทางบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้น ๆ

ขอการขอบพระคุณครับ. เว็ปไซด์ล้านนาอมูเลท


Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.